TOMATO

Item #
Description

VT16

Cherry Tomato, cs

VT24

Grape Tomato, 20# Bulk

XT03

Green Tomato,lb

VT20

Tomato #2

XT02

Tomato , lb

VT04

Tomato- LG 25#

XT06

Tomato- Roma, lb

VT02

Tomato- X-LG #25

VT23

Tomato, Grape, Pints, cs

VT10

Tomato-20# 4x5

VT12

Tomato-20# 5x5

VT06

Tomato-25# 6x7

VT17

Tomato-25# Green

VT08

Tomato-25# Jumbo

XT05

Tomato-Grape,ea.

VT18

Tomato-Roma